Home Sitemap Contact
New Document
New Document New Document
GalleryNew Document
Partner
  โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ ได้ไปร่วมปฏิบัติการค้นหานักบิน 2 นาย และเครื่องบินตก 2007-09-11 

โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ (Thai RDA) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทเพอร์เฟค  คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ได้ไปร่วมปฏิบัติการค้นหานักบิน 2 นาย  และเครื่องบินตก
ที่บริเวณ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  ระหว่างวันที่  12 ? 18  ส.ค. 2550

       

คุณสุทธิเกียรติ  โสภณิก  ผ.อ. มูลนิธิฯ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมวางแผนค้นหากับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  และผู้แทนจากเหล่าทัพ

     

สุนัขกู้ภัยที่ทำการค้นหาในครั้งนี้ชื่อ  ไทเกอร์  เป็นสุนัขพันธุ์ เยอรมันเชพเพอด เพศผู้  ไทเกอร์ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์  และเดินป่า  พร้อมนายสมชาย  ยิ้มจันทึก 
และนายธนะวิทย์  บุญชูรอด  ผู้บังคับสุนัข

   

ถึงแม้ว่าบทสรุปของการค้นหาในครั้งนี้  จะไม่พบซากเครื่องบิน และนักบิน
เพราะไม่ทราบพิกัดที่เครื่องบินตกได้อย่างแน่ชัด  แต่โครงการสุนัขกู้ภัย  Thai RDA  ก็มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือสังคม


More News
โครงการสุนัขกู้ภัยเปิดสอนการฝึกสุนัขครั้งที่ 2!! 2011-03-23 View  10280
การทดสอบ Domestic Test ของสุนัขกู้ภัย 2008-08-13 View  6380
Thailand Rescue Dog Association training at Sumsung Search and Rescue Dog Centre (Korea ) 2007-12-17 View  8227
โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ ได้ไปร่วมปฏิบัติการค้นหานักบิน 2 นาย และเครื่องบินตก 2007-09-11 View  6197
T ? Shirt Thai RDA 2007-07-17 View  5812
Home About GCCF Partner Downloads Gallery Contact
2007 © All rights reserved Creative by Nut2u.com