หน้าแรก แผนผังเว็บ ติดต่อเรา
New Document
   โครงสร้างองค์กร
วันที่ก่อตั้ง21  ธันวาคม  พ.ศ. 2536

คณะกรรมการปัจจุบัน   
 นายไกรศักดิ์ชุณหะวัณประธานกรรมการ
 ท่านผู้หญิงบุญเรือนชุณหะวัณรองประธานกรรมการ
 พลเอกวันชัยจิตต์จำนงค์กรรมการ
 พลตรีจุมพลชุณหะวัณกรรมการ
 นางปวีณาพหิทธานุกรกรรมการ
 พลโทสมพงษ์กิตติวัฒน์กรรมการ
 นายสุทธิเกียรติโสภณิกกรรมการและเหรัญญิก
 พ.อ.ภัทรวิทย์หงสประภาสกรรมการและเลขานุการ
   
คณะกรรมการบริหาร   
 นายไกรศักดิ์ชุณหะวัณประธานกรรมการบริหาร
 นายชัชวาลย์ชาติสุทธิชัยกรรมการ
 นายสุนัยจุลพงศธรกรรมการ
 นายสุทธิเกียรติโสภณิกกรรมการและผู้อำนวยการ
    
รายชื่อคณะที่ปรึกษา ดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทย 
 ศ.ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ 
 คุณลาวัณย์กันชาติ 
    


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เพื่อนบ้าน ดาวน์โหลด อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา
2007 © All rights reserved Creative by Nut2u.com