หน้าแรก แผนผังเว็บ ติดต่อเรา
New Document
   ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     มูลนิธิฯ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  21  ธันวาคม  2536  โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่สำคัญคือการอุปการะครอบครัว ทหาร , ตำรวจ , ที่เสียชีวิต  หรือทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  ตลอดจนสงเคราะห์  นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดี

     ภายหลังจากการอสัญกรรมของ  ฯพณฯ พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัณ  ผู้ก่อตั้ง  และประธานกรรมการของมูลนิธิฯ    คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งมี นายไกรศักดิ์    ชุณหะวัณ(บุตรชาย)  ได้เข้าบริหารและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนบิดา    ได้มีความเห็นร่วมกับ  กรรมการบริหารท่านอื่น ๆ  ในอันที่จะให้มูลนิธิ ฯ  ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือไปจากการจัดสรรรายได้จากกองทุนจัดตั้งเพื่อช่วยการศึกษาเฉพาะ บุตร , ธิดาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น   โดยได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ  ในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม เพื่อมนุษยธรรมแก่สาธารณชน  และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นงานที่ท่านประธาน ฯ คนใหม่มีทักษะ  และประสบการณ์มาตลอดชีวิตการทำงาน     มูลนิธิฯ  จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  โดยเพิ่มกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นตั้งปี  พ.ศ.  2542เป็นต้นมา
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เพื่อนบ้าน ดาวน์โหลด อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา
2007 © All rights reserved Creative by Nut2u.com