หน้าแรก แผนผังเว็บ ติดต่อเรา
New Document
New Document
อัลบั้มภาพNew Document
ผู้สนับสนุน
  Protheses Factories by Handicap Technicians

หลักการและเหตุผล

จากการที่มูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ได้ปฏิบัติงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมมาเป็นเวลา 5 ปี  มูลนิธิฯ ได้พบเห็นผู้พิการจากทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนของประเทศเป็นจำนวนมาก เขาเหล่านั้นได้รับทุกข์และความเดือดร้อนหลายด้าน บางส่วนของผู้พิการเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ, มูลนิธิขาเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ แต่ก็ยังมีผู้พิการโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกลอีกจำนวนมากยังขาดแคลนความช่วยเหลือ
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นบริเวณที่ยังมีทุ่นระเบิดที่ฝังไว้เป็นจำนวนมาก โดยทหารของรัฐบาลกัมพูชา และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา และส่วนหนึ่งโดยทหารไทยเพื่อปกป้องชายแดนประเทศไทย ในสมัยสงครามกลางเมืองของกัมพูชา ทำให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวต้องประสบปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากทุ่นระเบิด ซึ่งทำให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยซึ่งก่อนหน้านั้นมีรายได้ต่ำอยู่แล้วประสบปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากยังต้องหารายได้เจือจุนครอบครัวและยังต้องดูแลเรื่องการฟื้นฟูตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ประสบภัยทุกรายต้องใช้ขาเทียมเพื่อช่วยในการประกอบอาชีพ ซึ่งถึงแม้จะได้รับขาเทียมตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน ปี 2535 ก็ตาม แต่ขาเทียมที่ได้รับนั้นเป็นขาเทียมที่ทำแจกเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่ขาเทียมที่ทำเฉพาะคนพิการคนใดคนหนึ่ง ทำให้ขาเทียมที่ได้รับมานั้นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร และหลายรายมีความพิการเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาเทียมที่ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป นอกจากนั้นการดูแลรักษา-ซ่อมแซมขาเทียมเพื่อให้สามรถใช้งานในระยะยาวยังเป็นเรื่องที่ต้องการความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้ระยะการใช้ขาเทียมและวัสดุประกอบของขาเทียม เช่น ฝ่าเท้าเทียมซึ่งมีอายุใช้งานประมาณ 6 เดือนนั้นมีอายุสั้นลงกว่าเดิม  เป็นต้นรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้พิการฝึกด้านกายภาพบำบัดเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายให้มีความเหมาะสมกับการใช้ขาเทียม

มูลนิธิฯ จึงเกิดโครงการทำขาเทียมโดยช่างผู้พิการขึ้น โดยส่งคนพิการขาขาดจากทุ่นระเบิด จากจังหวัดอุบลราชธานี 5 คน และจากจังหวัดสระแก้วจำนวน 5 คน ไปเรียนการทำขาเทียมจาก มูลนิธิขาเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี           จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ. เทอดชัย  ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม เป็นผู้อำนวยการสอนและให้การสนับสนุน  เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ช่างทำขาเทียมผู้พิการทั้ง 10 คน  ก็กลับมาทำขาเทียมให้ผู้อื่น โดยมูลนิธิฯ จัดตั้งศูนย์ขาเทียม 2 แห่ง คือ

  1. ศูนย์ขาเทียมที่บ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  2. ศูนย์ขาเทียมที่บ้านแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ผู้พิการขาเทียมทุกประเภทที่ต้องการใช้ขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อาทิเช่น บริเวณ ?สามเหลี่ยมมรกต? ใน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และบริเวณชายแดนไทย ? กัมพูชา และลาว มิได้เลือกเฉพาะคนไทยเท่านั้นDetail
หลักการและเหตุผล 2007-06-20 View  32529
วัตถุประสงค์ 2007-06-20 View  10104
ศูนย์ขาเทียมโดยช่างผู้พิการ 2007-06-20 View  10360
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เพื่อนบ้าน ดาวน์โหลด อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา
2007 © All rights reserved Creative by Nut2u.com