หน้าแรก แผนผังเว็บ ติดต่อเรา
New Document
New Document
อัลบั้มภาพNew Document
ผู้สนับสนุน
  The Humanitarian Demining Operation

ผลงานโครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

ว.ด.ป.

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พ.ศ.2542

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน
จ.สระแก้ว

เพื่อให้ชาวบ้านมีสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีขึ้น

พ.ศ.2543

เก็บกู้วัตถุระเบิดจากการที่คลังแสงระเบิด ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พื้นที่ 6,242,447.50 ตารางเมตร

เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้าง

พ.ศ.2544

โครงการปฎิบัติงานแจ้งเตือนภัยให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี

เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักวิธีการ และเข้าใจถึงวิธีการแจ้งเตือนภัย ในเขตพื้นที่อันตรายจากวัตถุระเบิด

ส่งชาวบ้านหนองเอียน จำนวน 6 คนเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามโครงการขั้นทดลองของ ศทช.

เพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้ด้านวิชาการและมีทักษะที่ดีในการเก็บกู้วัตถุระเบิด และนำมาปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ ที่รับผิดชอบ

การฝึกอบรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือน จัดโดย ศทช.

มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของ ศทช.

จัดเตรียมชาวบ้านจำนวน 8 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ณ ศูนย์การทหารช่าง จ.ราชบุรี

เสริมทักษะ และวิชาการด้านการตรวจค้น และเก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อมาปฎิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2545

ปฎิบัติงานแจ้งเตือนภัยให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด แก่ประชาชน 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNDP

เพื่อให้ชาวบ้านในไทย และประเทศเพื่อนบ้านได้รู้ถึงวิธีการแจ้งเตือนภัย รู้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัย ในเขตพื้นที่อันตรายจากวัตถุระเบิด

การศึกษา-วิจัย เกี่ยวกับผู้พิการที่เกิดจากวัตถุระเบิด โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNDP

เพื่อได้ทราบข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับผู้พิการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

พ.ศ.2546

เก็บกู้วัตถุระเบิดที่ปราสาทสด๊อกก๊อกธม
จ.สระแก้ว พื้นที่ 407,472 ตารางเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิด และ JASDS (องค์กรเอกชน)

เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ยังตกค้าง ไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับอันตราย และเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.สระแก้ว

พ.ศ.2548

การเก็บกู้ และกวาดล้างวัตถุระเบิด ที่ หมู่บ้านโนนสังข์  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว พื้นที่ประมาณ 40,000 ตรม. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น

เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้พื้นที่ที่เก็บกู้แล้วเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

พ.ศ. 2549 ? 2550

การเก็บกู้ และกวาดล้างวัตถุระเบิด ที่ หมู่บ้านโนนสังข์ (โครงการ 2)  อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว พื้นที่ประมาณ 300,000 ตรม. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น

เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้พื้นที่ที่เก็บกู้แล้วเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์Detail
ผลงานโครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อมนุษยธรรม 2007-06-03 View  30520
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เพื่อนบ้าน ดาวน์โหลด อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา
2007 © All rights reserved Creative by Nut2u.com